Page 1 of 1

ЭРА БЛОГ

Posted: Fri Jun 26, 2020 10:13 am
by erelash
ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН ӨДРИЙН ТЭМДЭГДЭЛ ШИГ БЛОГ МАЯГИЙН ЮМ ЭНД ХИЙНЭЭ.

ЭРА БЛОГ

Posted: Sat Jul 11, 2020 5:56 am
by era
Найман нуурын аялалд гарч байна. Өглөөний 5 цаг гэхэд 5 шар дээр түгжрээтэй байна. Бүгд л хөдөө гарч байна, энэ жилийн наадам онлайнаар болно гэсэн тул гэж бодлоо
Image

ЭРА БЛОГ

Posted: Sat Jul 11, 2020 6:16 am
by era
Битүү байна
Image

ЭРА БЛОГ

Posted: Sat Jul 11, 2020 6:51 am
by era
Image

ЭРА БЛОГ

Posted: Sat Jul 11, 2020 9:23 am
by era
Лүнгийн зам нэг чигийн урсгалтай болсон байна

Image

ЭРА БЛОГ

Posted: Wed Jul 15, 2020 3:07 pm
by era
Ширээт нуур, найман нуураар аялаад ирлээ, тасархай байна.
Image
Image
Image
Image